Ağcabədi şəhərində Suqəbuledici Qurğuların Tikintisi

Haqqında:

Müqavilənin adı: Ağcabədi şəhəri Suqəbuledici Qurğuların Tikintisi və Su Təchizatı və

Kanalizasiya Şəbəkələrinin Bərpası (Asiya İnkişaf Bankı kredit vəsaiti)

Müqavilə 2016-cı ildə bağlanıb

Sifarişçi: “Azərsu” ASC