2010-2014-cü illər ərzində "Azərsu"ASC ilə bağlanılmış tikintisi tamamlanmış və davam edən müqavilələr

Haqqında:

1. Şamaxı şəhəri, Heydər Əliyev, S.Ə. Şirvani, N.Nərimanov küçələrinin Su və Kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması

2. Şamaxı rayonu üçün çirkab su təmizləmə qurğusunun və əlaqəli strukturların tikintisi

3. Şamaxı rayonu üçün su təchizatı və kanalizasiya şəbəkələrinin tikintisi

4. Beyləqan şəhərində su qəbuledici qurğuların tikintisi, su təchizatı və kanalizasiya şəbəkələrinin bərpası

5. İmişli rayonunun su və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması

6. “Azərsu” ASC-nin su təchizatı və kanalizasiya xətlərinin layihələndirilməsi və tikintisi. 2 nömrəli Savxoz küçəsində DN300mm olan kanalizasiya xəttinin çəkilişi

7. “+41 Kürdəxanı su anbarının və onun təmin etdiyi ərazinin paylayıcı su kəməri şəbəkəsinin inşası. Pirşağı qəsəbəsinin içməli su şəbəkəsinin yaradılması”