Kürdəmir rayonunda 16-cı və 19-cu təsərrüfatlararası kanallarının Girdmançayın və Ağsuçayın sel sularından mühafizəsi.(2008 -2010)

Haqqında:

Kürdəmir rayonunda 16-cı və 19-cu təsərrüfatlararası kanallarının Girdmançayın və Ağsuçayın sel sularından mühafizəsi.(2008 -2010)