AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİLƏRİN BƏRPASI VƏ YENİDƏNQURULMASI ÜZRƏ AGENTLİK İLƏ BAĞLANMIŞ MÜQAVİLƏLƏR:

 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT AKADEMİYASININ 1-Cİ VƏ 2-Cİ TƏDRİS KORPUSLARININ TƏMİR-BƏRPA İŞLƏRİ

 

TƏQDİMAT:

 

Obyektin təmiri dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdir. İşlər 2006-cı ilin May ayında başlanılmış və 2006-cı ilin Sentyabr ayında istismara təhvil verilmişdir.

 

İcra olunan əsas işlər: binaların fasadının üzlük daşlarının bərpası işləri, rənglənməsi, həyətin abadlaşdırılması.

 

Tikinti işlərinin icrasına 65 mütəxəssis və işçi qüvvəsi, 3 ədəd yük maşını, 1 ədəd yükqaldırıcı kran cəlb olunmuşdur

 


 

AZƏRBAYCAN TEXNİKİ UNİVERSİTETİNİN TƏMİRİ

 

TƏQDİMAT:

 

Obyektin təmiri dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdir. İşlər 2007-ci ilin Dekabr ayında başlanılmış və 2008-ci ilin Yanvar ayında istismara təhvil verilmişdir.

 

İcra olunan əsas işlər: binaların fasadının üzlük daşlarının bərpası və işıqlandırıılması işləri.

 

Tikinti işlərinin icrasına 43 mütəxəssis və işçi qüvvəsi, 2 ədəd yük maşını, 2 ədəd yükqaldırıcı kran cəlb olunmuşdur

 


 

BAKI ŞƏHƏRİ, XƏTAİ RAYONUNDA 1296 ŞAGİRDLİK 59 ORTA MƏKTƏBİN TİKİNTİSİ

 

TƏQDİMAT:

 

Obyektin tikintisi Səudiyyə İnkişaf Fondunun krediti hesabına həyata keçirilmişdir. İşlər 2005-ci ilin Noyabr ayında başlanılmış və 2008-ci ilin Yanvar ayında istismara təhvil verilmişdir.

 

İcra olunan əsas işlər: 3 mərtəbəli, 3 korpuslu məktəb binasını monolit dəmir-betondan və kubik daşından tikintisi işləri, daxili və xarici tamamlama və kommunikasiya xətlərinin çəkilişi,köhnə korpusun təmiri işləri.

 

Tikinti işlərinin icrasına 165 mütəxəssis və işçi qüvvəsi, 3 ədəd ekskavator, 2 ədəd traktor, 10 ədəd yük maşını, 2 ədəd yükqaldırıcı kran, 10 ədəd betonqarışdıran mikser cəlb olunmuşdur

 


 

FÜZULİ RAYONU MİRZƏNAĞILLI KƏNDİNDƏ 72 ƏDƏD FƏRDİ YAŞAYIŞ EVİNİN BƏRPASI

TƏQDİMAT:

 

Obyektin təmiri dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdir. İşlər 2009-cu ilin Sentyabr ayında başlanılmış və 2009-cu ilin Dekabr ayında istismara təhvil verilmişdir.

 

İcra olunan əsas işlər: fərdi yaşayış evlərinin zədələnmiş divarlarının monolit dəmir-betondan bərpası, fasadın rənglənməsi, daxili tamamlama işləri

 

Tikinti işlərinin icrasına 110 mütəxəssis və işçi qüvvəsi, 1 ədəd traktor, 8 ədəd yük maşını, 1 ədəd yükqaldırıcı kran cəlb olunmuşdur

 


 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT RƏSSAMLIQ AKADEMİYASININ BƏRPASI

 

TƏQDİMAT:

 

Obyektin təmiri dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdir. İşlər 2009-cu ilin Avqust ayında başlanılmış və 2010-cu ilin Sentyabr ayında istismara təhvil verilmişdir.

 

İcra olunan əsas işlər: binanın dam örtüyünün yenilənməsi, qapı və pəncərələrin yenilənməsi, sanqovşaqların yenilənməsi, daxili və xarici tamamlama işləri

 

Tikinti işlərinin icrasına 71 mütəxəssis və işçi qüvvəsi, 5 ədəd yük maşını, 1 ədəd yükqaldırıcı kran cəlb olunmuşdur

 


 

AĞDAŞ ŞƏHƏRİNDƏ YENİ SU VƏ KANALİZASİYA ŞƏBƏKƏLƏRİNİN TİKİNTİSİ İLƏ ƏLAQƏDAR 41ƏDƏD ÇOXMƏRTƏBƏLİ KOMMUNAL YAŞAYIŞ EVLƏRİNİN DAXİLİ SU VƏ KANALİZASIYA XƏTLƏRİNİN TƏMİRİ İŞLƏRİ

 

TƏQDİMAT:

 

Obyektin təmiri dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdir. İşlər 2009-cu ilin Noyabr ayında başlanılmış və 2010-cu ilin May ayında istismara təhvil verilmişdir.

 

İcra olunan əsas işlər: binaların su və kanalizasiya xətlərinin təmiri işləri

 

Tikinti işlərinin icrasına 44 mütəxəssis və işçi qüvvəsi, 2 ədəd ekskavator, 1 ədəd traktor, 4 ədəd yük maşını, 1ədəd yükqaldırıcı kran cəlb olunmuşdur

 


 

ZAQATALA VƏ OĞUZ ŞƏHƏRLƏRİNİN SU TƏCHİZATI VƏ KANALİZASİYA SİSTEMLƏRİNİN YENİDƏNQURULMASI (I MƏRHƏLƏ)

 

TƏQDİMAT:

 

Obyektin tikintisi dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdir.

 

İşlər 2010-cu ilin Oktyabr ayında başlanılmış və 2014-ci ilin May ayında istismara təhvil verilmişdir.

 

Müqavilənin dəyəri 8 083 000 manat .

 

İcra olunan əsas işlər: hər bir şəhər üçün üfüqi suqəbuledici meydançanın, suqəbuledici qurğuların, laboratoriya binasının, xlorlama sexinin, suqəbuledici kameraların, keçid məntəqələrinin tikintisi; d=300mm polietilen (2310m) və d=350mm polad (5980m) borulardan magistral su xəttinin çəkilişi, tutumu 2x1000m3 və 1x1500m3 su anbarlarının tikintisi

 

Tikinti işlərinin icrasına 108 mütəxəssis və işçi qüvvəsi, 5 ədəd ekskavator, 2 ədəd traktor, 11 ədəd yük maşını, 2 ədəd yükqaldırıcı kran, 10 ədəd betonqarışdıran mikser cəlb olunmuşdur

 


 

FÜZULİ RAYONUNUN HORADİZ ŞƏHƏRİNDƏ 16 ƏDƏD, MOLLAMƏHƏRRƏMLİ KƏNDİNDƏ 1 ƏDƏD, ALXANLI KƏNDİNDƏ 1 ƏDƏD VƏ YUXARI KÜRDMAHMUDLU KƏNDİNDƏ 2 ƏDƏD FƏRDİ YAŞAYIŞ EVİNİN TƏMİR-TİKİNTİ İŞLƏRİ

 

TƏQDİMAT:

 

İşlərin icrası dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdir. İşlər 2011-ci ilin Sentyabr ayında başlanılmış və 2011-ci ilin Dekabr ayında istismara təhvil verilmişdir.

 

İcra olunan əsas işlər: zərər çəkmiş hər bir fərdi yaşayış evlərinin divarları bərpa edilmiş, daxili və xarici divarları suvanmiş və emulsiya ilə rənglənmişdir, dam örtükləri yenilənmiş, qapı və pəncərələr dəyişdirilərək yenisi ilə əvəz olunmuşdur.

 

Tikinti işlərinin icrasına 142 mütəxəssis və işçi qüvvəsi, 3 ədəd ekskavator, 1 ədəd traktor, 12 ədəd yük maşını, 2 ədəd yükqaldırıcı kran, 2 ədəd betonqarışdıran mikser cəlb olunmuşdur

 

 


 

GƏNCƏ, ŞƏMKİR ŞƏHƏRLƏRİNİN, SAMUX RAYONU (NƏBİAĞALI QƏSƏBƏSİ) VƏ DİGƏR YAŞAYIŞ MƏNTƏQƏLƏRİNİN İÇMƏLİ SU ANBARINDAN TƏMİN EDİLMƏSİ ÜÇÜN SUTƏMİZLƏYİCİ QURĞULAR STANSİYASININ TİKİNTİSİ (I MƏRHƏLƏ)

 

Obyektin tikintisi dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdir. İşlər 2011-ci ilin Sentyabr ayında başlanılmış və 2012-ci ilin Mart ayında istismara təhvil verilmişdir.

 

İcra olunan əsas işlər: partlayış üsulu ilə qaya süxurlarının qazılması, monolit d/beton işləri

 

Tikinti işlərinin icrasına 53 mütəxəssis və işçi qüvvəsi, 5 ədəd ekskavator, 3 ədəd traktor, 5 ədəd yük maşını, 5 ədəd betonqarışdıran mikser, qaya süxurlarında partlayış həyata keçirmək üçün texnika cəlb olunmuşdur

 


 

ZAQATALA VƏ OĞUZ ŞƏHƏRLƏRİNİN SU TƏCHİZATI VƏ KANALİZASİYA SİSTEMLƏRİNİN YENİDƏNQURULMASI (II MƏRHƏLƏ)

 

TƏQDİMAT:

 

İşlərin icrası dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdir.

 

İşlər 2011-ci ilin Oktyabr ayında başlanılmış və 2014-cü ilin İyun ayında istismara təhvil verilmişdir.

 

Müqavilənin dəyəri 69 384 000 manat .

 

İcra olunan əsas işlər:

 

Tutumu 1500m3 və 1000m3 həcmində olmaqla 2 ədəd su anbarının tikintisi; D20:D400mm borulardan su xətti və şəbəkəsi-280 980m; D280:D377mm borulardan magistral su xətti – 18 376m; D160:D500mm borulardan kanalizasiya xətti-261 988m; Artezian quyularının, nasosxananın, Transformator yarımstansiyalarının, Xlorlama binasının, Çirkab sutəmizləmə qurğusunun tikintisi işləri.

 

Tikinti işlərinin icrasına 190 mütəxəssis və işçi qüvvəsi, 6 ədəd ekskavator, 2 ədəd traktor, 14 ədəd yük maşını, 2 ədəd yükqaldırıcı kran, 5 ədəd betonqarışdıran mikser cəlb olunmuşdur

 


 

ZAQATALA VƏ OĞUZ ŞƏHƏRLƏRİNDƏ ÇİRKLİ SU TƏMİZLƏYİCİ QURĞULARI ÜÇÜN AVADANLIQLARIN TƏCHİZATI VƏ QURAŞDIRILMASI

 

TƏQDİMAT:

 

İşlərin icrası dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdir.

 

İşlər 2012-ci ilin Dekabr ayında başlanılmış və 2014-cü ilin İyun ayında istismara təhvil verilmişdir.

 

Müqavilənin dəyəri 14 498 912 manat .

 

İcra olunan əsas işlər:

 

Sutəmizləmə qurğu və avadanlıqlarının alınması, quraşdırılması və sazlanması işləri

 

Tikinti işlərinin icrasına 30 mütəxəssis və işçi qüvvəsi,5 ədəd yük maşını, 2 ədəd yükqaldırıcı kran cəlb olunmuşdur

 


 

ZAQATALA VƏ OĞUZ RAYON MƏRKƏZLƏRİNDƏ ÇİRKAB SU TƏMİZLƏMƏ QURĞULARININ TİKİNTİSİ (III MƏRHƏLƏ)

 

TƏQDİMAT:

 

İşlərin icrası dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdir.

 

İşlər 2012-ci ilin Dekabr ayında başlanılmış və 2014-cü ilin İyun ayında istismara təhvil verilmişdir.

 

Müqavilənin dəyəri 10 297 891 manat

 

İcra olunan əsas işlər:

 

İlkin təmizləmə qurğuları, bioloji təmizləmə qurğuları, kimyəvi təmizləmə qurğuları, çıxış qurğuları, lil emalı qurğuları, inzibati binaların tikintisi işləri

 

Tikinti işlərinin icrasına 75mütəxəssis və işçi qüvvəsi, 3 ədəd ekskavator, 1 ədəd traktor, 7 ədəd yük maşını, 1ədəd yükqaldırıcı kran, 5 ədəd betonqarışdıran mikser cəlb olunmuşdur