GÖYÇAY ASC VƏ AĞDAŞ ASC ÜÇÜN BAZANIN TİKİNTİSİ

 

MƏLUMAT:

 

Obyektin tikintisi dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdir.

 

İşlər 2008-ci ilin Noyabr ayında başlanılmış və layihəyə uyğun olmaqla yüksək keyfiyyətlə icra olunaraq 2009-cu ilin Noyabr ayında istismara təhvil verilmişdir.

 

İcra olunan əsas işlər: hər iki müəssisə üçün inzibati binanın, mexaniki və elektrik təmir binalarının, NBM-nin, boks və talvar binalarının, anbarın tikintisi; ərazinin abadlaşdırılması.

 

Tikinti işlərinin icrasına 81 mütəxəssis və işçi qüvvəsi, 4 ədəd ekskavator, 2 ədəd traktor, 8ədəd yük maşını, 2ədəd yükqaldırıcı kran, 6 ədəd betonqarışdıran mikser cəlb olunmuşdur

 


 

AĞDAŞ RAYON MƏRKƏZİNDƏ SU QURĞULARININ TİKİNTİSİ

 

MƏLUMAT:

 

Obyektin tikintisi dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdir.

 

İşlər 2008-ci ilin Noyabr ayında başlanılmış və layihəyə uyğun olmaqla yüksək keyfiyyətlə icra olunaraq 2009-cu ilin Noyabr ayında istismara təhvil verilmişdir.

 

İcra olunan əsas işlər: 3 ədəd artezian quyusunun (dərinliyi 195m), suqəbuledici kameranın, nasosxananın, xlorlaşdırma sexinin, laboratoriya binasının, 1x2000m3 su anbarının tikintisi, diametri D=160-400mm PVC boruların çəkilişi – 3 957m; ərazinin abadlaşdırılması.

 

Tikinti işlərinin icrasına 94 mütəxəssis və işçi qüvvəsi, 4 ədəd ekskavator, 2 ədəd traktor, 5ədəd yük maşını, 1ədəd yükqaldırıcı kran, 5ədəd betonqarışdıran mikser, quyu qazan maşın cəlb olunmuşdur

 


 

GÖYÇAY RAYON MƏRKƏZİNDƏ SU QURĞULARININ TİKİNTİSİ

 

MƏLUMAT:

 

Obyektin tikintisi dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdir.

 

İşlər 2008-ci ilin Dekabr ayında başlanılmış və layihəyə uyğun olmaqla yüksək keyfiyyətlə icra olunaraq 2009-cu ilin Noyabr ayında istismara təhvil verilmişdir.

 

İcra olunan əsas işlər: 3 ədəd artezian quyusunun (dərinliyi 195m), suqəbuledici kameranın, nasosxananın, xlorlaşdırma sexinin, 1x500m3 və 1x2000m3 su anbarlarının tikintisi, 1x1000m3 su anbarının təmiri, diametri D=160-377mm polad boruların çəkilişi – 7 035m; ərazinin abadlaşdırılması.

 

Tikinti işlərinin icrasına 109 mütəxəssis və işçi qüvvəsi, 5 ədəd ekskavator, 2 ədəd traktor, 5ədəd yük maşını, 1ədəd yükqaldırıcı kran, 6 ədəd betonqarışdıran mikser, quyu qazan maşın cəlb olunmuşdur

 


 

OĞUZ-QƏBƏLƏ BAKİ SU KƏMƏRİ LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ SUGÖTÜRÜCÜ QURĞUNUN YARADİLMASİ ÜÇÜN KOLLEKTOR SİSTEMİ, SU ANBARLARİ, XLORATOR QURĞUSU, LABORATORİYA VƏ SAİR QURĞULARİN TİKİNTİSİ

 

MƏLUMAT:

 

Obyektin tikintisi dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdir.

 

İşlər 2009-cu ilin Avqust ayında başlanılmış və layihəyə uyğun olmaqla yüksək keyfiyyətlə icra olunaraq 2010-cu ilin Dekabr ayında istismara təhvil verilmişdir.

 

Müqavilənin dəyəri – 68 015 650 manat.

 

İcra olunan əsas işlər: 

100 ədəd artezian quyusu üçün pavilyonlarının tikintisi, xlorator binasının, transformator binasının, su bölüşdürücü kameranın, laboratoriya binasının, su nasos stansiyası binasının, çirkab su anbarı binasının, inzibati binanın, keçid məntəqəsinin, material anbarı binasının, mexaniki emalatxana binasının, meydançadaxili texnoloji boruların tikintisi, hər birinin tutumu 10000m3 olan 2 ədəd su anbarının tikintisi, ərazinin abadlaşdırılması, diametrləri aşağıda verilmiş GRP boruların quraşdırılması:

 

Æ2000 mm – 21 839 m;

 

Æ1600 mm – 3 048m;

 

Æ1400 mm – 2 781m;

 

Æ1200 mm – 1 000m;

 

Æ1000 mm – 3 600m;

 

Æ800 mm – 2 800m;

 

Æ600 mm – 11 056m;

 

Æ500 mm – 3 090m;

 

Æ400 mm – 7 363m;

 

Æ300 mm – 12 381m

 

Tikinti işlərinin icrasına 227 mütəxəssis və işçi qüvvəsi, 20 ədəd ekskavator, 5 ədəd traktor, 30 ədəd yük maşını, 5 ədəd yükqaldırıcı kran, 15ədəd betonqarışdıran mikser, quyu qazan maşın cəlb olunmuşdur

 


 

ŞAMAXI RAYONUNDA SUGÖTÜRÜCÜ QOVŞAQ VƏ BAŞ SU TƏCHİZATI QURĞULARININ TİKİNTİSİ

 

MƏLUMAT:

 

Obyektin tikintisi İnkişaf Bankının krediti hesabına həyata keçirilmişdir.

 

İşlər 2010-cu ilin Aprel ayında başlanılmış və layihəyə uyğun olmaqla yüksək keyfiyyətlə icra olunaraq 2011-ci ilin Dekabr ayında istismara təhvil verilmişdir.

 

Müqavilənin dəyəri – 12 807 125 manat.

 

İcra olunan əsas işlər: horizontal suyığıcı qurğuların, xlorator binasının, nasosxananın, 1 ədəd 500m3-lu su anbarının, keçid məntəqəsinin tikintisi, nasosxanadan 1, 2, 3 və 4cü su anbarıarına gedən boru xətlərinin d=325 mm polad borudan tikintisi 1 330m.

 

Tikinti işlərinin icrasına 121 mütəxəssis və işçi qüvvəsi,9 ədəd ekskavator, 3 ədəd traktor, 12 ədəd yük maşını, 2 ədəd yükqaldırıcı kran, 9ədəd betonqarışdıran mikser cəlb olunmuşdur

 


 

ŞAMAXI ŞƏHƏRİ, HEYDƏR ƏLİYEV, S.Ə. ŞİRVANİ, N.NƏRİMANOV KÜÇƏLƏRİNİN SU VƏ KANALİZASİYA SİSTEMLƏRİNİN YENİDƏN QURULMASI

 

MƏLUMAT:

 

Obyektin tikintisi dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdir.

 

İşlər 2011-ci ilin Avqust ayında başlanılmış və layihəyə uyğun olmaqla yüksək keyfiyyətlə icra olunaraq 2011-ci ilin Sentyabr ayında istismara təhvil verilmişdir.

 

Müqavilənin dəyəri – 4 500 000 manat.

 

İcra olunan əsas işlər: diametri D=50-355mm su boruların çəkilişi – 7 417m; diametri D=200-300mm kanalizasiya boruların çəkilişi – 8 093m; Ərazinin asfalt örtüyünün bərpası-20 564m2.

 

Tikinti işlərinin icrasına 74 mütəxəssis və işçi qüvvəsi,7 ədəd ekskavator, 2 ədəd traktor, 12 ədəd yük maşını, 2 ədəd yükqaldırıcı kran cəlb olunmuşdur

 


 

ŞAMAXI RAYONU ÜÇÜN ÇİRKAB SU TƏMİZLƏMƏ QURĞUSUNUN VƏ ƏLAQƏLİ STRUKTURLARIN TİKİNTİSİ

 

MƏLUMAT:

 

Obyektin tikintisi Yenidənqurma və İnkişaf üçün Beynəlxalq Bankın krediti hesabına həyata keçirilir.

 

İşlərin icrasına 2012-ci ilin Aprel ayında başlanılmışdır və davam edir, müqavilənin tamamlanması 2015-ci ilin May ayında nəzərdə tutulur.

 

Müqavilənin dəyəri – 9 401 601US$ .

 

Həyata keçirilən əsas işlər: İlkin təmizləmə qurğuları, bioloji təmizləmə qurğuları, kimyəvi təmizləmə qurğuları, çıxış qurğuları, lil emalı qurğuları, inzibati binaların tikintisi işləri

 

Tikinti işlərinin icrasına 121 mütəxəssis və işçi qüvvəsi,9 ədəd ekskavator, 3 ədəd traktor, 12 ədəd yük maşını, 2 ədəd yükqaldırıcı kran, 9ədəd betonqarışdıran mikser cəlb olunmuşdur

 


 

ŞAMAXI RAYONU ÜÇÜN SU TƏCHİZATI VƏ KANALİZASİYA ŞƏBƏKƏLƏRİNİN TİKİNTİS

 

MƏLUMAT:

 

Obyektin tikintisi Yenidənqurma və İnkişaf üçün Beynəlxalq Bankın krediti hesabına həyata keçirilir.

 

İşlərin icrasına 2012-ci ilin may ayında başlanılmışdır və davam edir, müqavilənin tamamlanması 2014-cü ilin Dekabr ayında nəzərdə tutulur.

 

Müqavilənin dəyəri 39 089 440 US$ .

 

Həyata keçirilən əsas işlər:

 

su ev birləşmələri – 5 400 ədəd, kanalizasiya ev birləşmələri – 3 700 ədəd,D=20:355mm HDPE borulardan su xətti və şəbəkəsinin tikintisi – 125 740m; D=200:800mm HDPE kanalizasiya şəbəkəsinin tikintisi – 116 675m; D=325mm borudan 5 096m magistral su xətti, 6x1000m3, 2x750m3 su anbarlarının tikintisi, Digər yardımçı binaların və su anbarları sahələrinin tikintisi

 

Tikinti işlərinin icrasına 183 mütəxəssis və işçi qüvvəsi,14 ədəd ekskavator, 4 ədəd traktor, 13 ədəd yük maşını, 3ədəd yükqaldırıcı kran, 10 ədəd betonqarışdıran mikser cəlb olunmuşdur

 


 

BEYLƏQAN ŞƏHƏRİNDƏ SU QƏBULEDİCİ QURĞULARIN TİKİNTİSİ, SU TƏCHİZATI VƏ KANALİZASİYA ŞƏBƏKƏLƏRİNİN BƏRPASI

 

MƏLUMAT:

 

Obyektin tikintisi Asiya İnkişaf Bankın krediti hesabına həyata keçirilir.

 

İşlərin icrasına 2012-ci ilin Avqust ayında başlanılmışdır və davam edir, müqavilənin tamamlanması 2014-cü ilin Dekabr ayında nəzərdə tutulur.

 

Müqavilənin dəyəri 47 600 928 US$ .

 

Həyata keçirilən əsas işlər:

 

su ev birləşmələri – 42 206m, kanalizasiya ev birləşmələri – 6 056 ədəd, Layihəyə su təchizatı PE boruları 90489 m, kanalizasiya sistemi korige boruları 81530 m, d/b baxış quyuları və ev birləşmələri, 500 m³ olan su anbarlarının tikintisi, su qəbuledici qurğu, nasos stansiya binası, təzyiqli boru xətti PE 450×40,9 PN16 8447 m, 5 ədəd subartezian quyuları, 2 ədəd 2000 m³-luq su anbarlarının təmiri, nasos stansiyası, xlorator binası, inzibati binanın tikintiləri daxildir.

 

Tikinti işlərinin icrasına 207 mütəxəssis və işçi qüvvəsi,15 ədəd ekskavator, 4 ədəd traktor, 15 ədəd yük maşını, 3ədəd yükqaldırıcı kran, 12 ədəd betonqarışdıran mikser cəlb olunmuşdur

 


 

İMİŞLİ RAYONUNUN SU VƏ KANALİZASİYA SİSTEMLƏRİNİN YENİDƏN QURULMASI

 

MƏLUMAT:

 

Obyektin tikintisi dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdir.

 

İşlərin icrasına 2011-ci ilin Avqust ayında başlanılmışdır və layihəyə uyğun olmaqla yüksək keyfiyyətlə icra olunaraq 2014-cü ilin iyul ayında istismara təhvil verilmişdir

 

Müqavilənin dəyəri 66 500 000 manat .

 

Həyata keçirilən əsas işlər:

 

su ev birləşmələri – 9523 ədəd, su təchizatı xətlərinin PE borulardan tikintisi – 167 380 m, kanalizasiya sisteminin d=630mm korruge borulardan tikintisi – 4 000 m, magistral su xəttinin d=630mm borulardan tikintisi – 29 950m, d/b baxış quyularının və ev birləşmələrinin tikintisi işləri. Bundan başqa tutumu 2×2500 m³ və 1x1500m3 olan su anbarlarının tikintisi, su qəbuledici qurğu, nasos stansiya binası, subartezian quyularının tikintisi, xlorator binası, inzibati binanın tikintiləri daxildir.

 

Tikinti işlərinin icrasına 165 mütəxəssis və işçi qüvvəsi,10 ədəd ekskavator, 3 ədəd traktor, 14 ədəd yük maşını, 2ədəd yükqaldırıcı kran, 10 ədəd betonqarışdıran mikser cəlb olunmuşdur

 


 

“AZƏRSU” ASC-NİN SU TƏCHİZATI VƏ KANALİZASİYA XƏTLƏRİNİN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ VƏ TİKİNTİSİ. 2 NÖMRƏLİ SOVXOZ KÜÇƏSİNDƏ DN300MM OLAN KANALİZASİYA XƏTTİNİN ÇƏKİLİŞİ

 

MƏLUMAT:

 

Obyektin tikintisi dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdir.

 

İşlərin icrasına 2012-ci ilin Dekabr ayında başlanılmışdır və 2013-cü ilin Dekabr ayında tamamlanaraq Dövlət Qəbul Komissiyasına təhvil verilmişdir.

 

Həyata keçirilən əsas işlər:

 

D=160:600mm borulardan kanaıizasiya xəttinin çəkilişi – 4 167m

 

Tikinti işlərinin icrasına 55 mütəxəssis və işçi qüvvəsi, 2 ədəd ekskavator, 1 ədəd traktor, 3 ədəd yük maşını, 1ədəd yükqaldırıcı kran cəlb olunmuşdur

 


 

“+41 KÜRDƏXANI SU ANBARININ VƏ ONUN TƏMİN ETDİYİ ƏRAZİNİN PAYLAYICI SU KƏMƏRİ ŞƏBƏKƏSİNİN İNŞASI. PİRŞAĞI QƏSƏBƏSİNİN İÇMƏLİ SU ŞƏBƏKƏSİNİN YARADILMASI”

 

MƏLUMAT:

 

Obyektin tikintisi dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdir.

 

İşlərin icrasına 2012-ci ilin Dekabr ayında başlanılmışdır və 2013-cü ilin Dekabr ayında tamamlanaraq Dövlət Qəbul Komissiyasına təhvil verilmişdir.

 

Həyata keçirilən əsas işlər:

 

D=110:280mm borulardan su xəttinin çəkilişi – 14 634m

 

Tikinti işlərinin icrasına 55 mütəxəssis və işçi qüvvəsi, 2 ədəd ekskavator, 1 ədəd traktor, 3 ədəd yük maşını, 1ədəd yükqaldırıcı kran cəlb olunmuşdur

 

______________________________________________________________________

 

 

Tərtər şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması

 

MƏLUMAT:

 

Obyektin tikintisi dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilib.

 

İşlərin icrasına 2013-cü il yanvarın 28-dən başlanılıb. Tikinti işləri 2016-cı il martın 1-də başa çatıb.

 

Tikintinin ümumi dəyəri: 94953974,68 manatdır.

 

Həyata keçirilən əsas işlər:

 

9 ədəd subartezian su quyusu, DN 225-DN280 mm subartezian qurğularının əlaqələndirici su xəttləri, DN450 mm magistral su xətti, DN20-DN400 mm şəhərdaxili su xətti, həcmi 2×500 kubmetr olan su anbarının, mexaniki su sayğaclarının və kanalizasiya şəbəkəsinin quraşdırılması.

 

_______________________________________________________________________

 

 

Beyləqan şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması

 

MƏLUMAT:

 

Obyektin tikintisi dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilib.

 

İşlərin icrasına 2013-cü il yanvarın 28-dən başlanılıb. Tikinti işləri 2016-cı il martın 1-də başa çatıb.

 

Tikintinin ümumi dəyəri: 75510883,55 manatdır.

 

Həyata keçirilən əsas işlər:

 

5 ədəd subartezian su quyusu, DN 225-DN280 mm subartezian qurğularının əlaqələndirici su xəttləri, DN450 mm magistral su xətti, DN20-DN400 mm şəhərdaxili su xətti, həcmi 2×500 kubmetr və 2×2000 kubmetr olan su anbarlarının, “Smartkart” tipli su sayğaclarının və kanalizasiya şəbəkəsinin quraşdırılması.

 

______________________________________________________________________

 

 

Şamaxı şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması (ikinci mərhələ)

 

MƏLUMAT:

 

Obyektin tikintisi dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilib.

 

İşlərin icrasına 2013-cü il yanvarın 28-dən başlanılıb. Tikinti işləri 2016-cı il martın 1-də başa çatıb.

 

Tikintinin ümumi dəyəri: 40,326,056,39 manatdır.

 

________________________________________________________________

 

 

Gədəbəy şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması

 

MƏLUMAT:

 

Obyektin tikintisi dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilib.

 

İşlərin icrasına 2013-cü il yanvarın 28-dən başlanılıb. Tikinti işləri 2016-cı il martın 1-də başa çatıb.

 

Tikintinin ümumi dəyəri: 72.959070,66 manatdır.

 

Həyata keçirilən əsas işlər:

 

D530x8 mm polad borulardan və DN 400-DN500 mm polietilen borulardan magistral su xəttləri, 2 ədəd təzyiqqırıcı kamera, DN110-DN280 mm polietilen boruların əlaqələndirici su xəttləri, su anbarı, sayğaclarının və kanalizasiya şəbəkəsinin quraşdırılması.