2010-2014-cü illər ərzində Azərbaycan Respublikası Ərazilərin Bərpası və Yenidənqurulması üzrə Agentlik ilə bağlanılmış tikintisi tamamlanmış və davam edən müqavilələr
2010-2014-cü illər ərzində Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu ilə bağlanılmış tikintisi tamamlanmış və davam edən müqavilələr
2010-2014-cü illər ərzində Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi ilə bağlanılmış tikintisi tamamlanmış və davam edən müqavilələr
Gürcüstan Respublikasında səfirlik kompleksinin tikintisi
ÖZBƏKSTANDA AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİNİN BİNASININ TİKİNTİSİ
2010-2014-CÜ İLLƏR ƏRZİNDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI XARİCİ İŞLƏR NAZİRLİYİ İLƏ BAĞLANILMIŞ TİKİNTİSİ TAMAMLANMIŞ VƏ DAVAM EDƏN MÜQAVİLƏLƏR
KÜRDƏMIR RAYONUNDA 16-CI VƏ 19-CU TƏSƏRRÜFATLARARASI KANALLARININ GIRDMANÇAYIN VƏ AĞSUÇAYIN SEL SULARINDAN MÜHAFIZƏSI.(2008 -2010)
AĞDAM RAYONUNUN QUZANLI QƏSƏBƏSİNDƏ OLİMPİYA İDMAN KOMPLEKSİNİN TİKİNTİSİ. (2006-2008)
OĞUZ-QƏBƏLƏ-BAKI SU XƏTTİ LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ SUQƏBULEDİCİ QURĞULARIN TİKİNTİSİ (2009-2010).
AZƏRBAYCAN TEXNİKİ UNİVERSİTETİNİN BİNASININ FASADININ BƏRPASI VƏ TƏMİZLƏNMƏSİ.(2007-2008)
GÖYÇAY RAYON MƏRKƏZİNDƏ SU QURĞULARININ TİKİNTİSİ.(2008-2009)
BAKI ŞƏHƏRİ, SABUNÇU RAYONUNUN RAMANI YAŞAYIŞ QƏSƏBƏSİNİN YOL-KÜÇƏ ŞƏBƏKƏSİNİN TİKİNTİSİ.(2007-2007)
GORANBOY RAYONU ƏRAZİSİNDƏ MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏR ÜÇÜN SALINAN 596 AİLƏLİK YENİ QƏSƏBƏDƏ 74 ƏDƏD YAŞAYIŞ EVİNİN VƏ 15 SİNİFLİK ORTA MƏKTƏBİN QAZANXANA İLƏ BİRLİKDƏ TİKİNTİSİ.(2009-2009)
BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONUNDA 1296 ŞAGİRDLİK 59 №Lİ ORTA MƏKTƏBİN TİKİNTİSİ VƏ MÖVCUD KORPUSUN TƏMİRİ.(2005-2007)
ŞAMAXI ŞƏHƏRİNDƏ HEYDƏR ƏLİYEV ADİNA PARKİN YENİDƏN QURULMASI.(2008-2008)
FÜZULİ RAYONU ƏRAZİSİNDƏ 3№-Lİ YENİ YAŞAYIŞ QƏSƏBƏSİNDƏ 202 ƏDƏD YAŞAYIŞ EVLƏRİNİN YOL ŞƏBƏKƏSİNİN TİKİNTİSİ.(2007-2007)
SUMQAYIT ŞƏHƏR MALİYYƏ İDARƏSİNİN İNZİBATİ BİNASININ TİKİNTİSİ.(2008-2009)
2009-2010 FÜZULİ RAYONUNUN HORADİZ ŞƏHƏRİNDƏ OLİMPİYA İDMAN KOMPLEKSİNİN TİKİNTİSİ
BAKI ŞƏHƏRİ, AZƏRBAYCAN DÖVLƏT RƏSSAMLIQ AKADEMİYASI BİNASININ TƏMİRİ.(2009-2010)
OĞUZ ŞƏHƏRİNDƏ SU VƏ KANALİZASİYA SİSTEMLƏRİNİN YENİDƏN QURULMASI (1 MƏRHƏLƏ) İŞLƏRİ 2010-2012
OĞUZ VƏ ZAQATALA ŞƏHƏRLƏRİNİN SU VƏ KANALİZASİYA SİSTEMLƏRİNİN YENİDƏN QURULMASI (II MƏRHƏLƏ) 2011-2012
BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONUNDAKI 204 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN TƏMİRİ
İMİŞLİ ŞƏHƏRİNİN SU TƏCHİZATI VƏ KANALİZASİYA ŞƏBƏKƏLƏRİNİN YENİDƏN QURULMASI 2009-2013
ŞƏMKİR ŞƏHƏRİNDƏ 100 YERLİK KÖRPƏLƏR EVİ-UŞAQ BAĞÇASI
MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ ƏRAZİSİNDƏ 594 MƏCBURİ KÖÇKÜN AİLƏSİ ÜÇÜN ZƏRURİ SOSİAL-TEXNİKİ İNFRASTRUKTURU OLAN YENİ YAŞAYIŞ MƏHƏLLƏSİNDƏ 9 MƏRTƏBƏLİ 54 MƏNZİLLİ 2№-Lİ YAŞAYIŞ BİNASININ TİKİNTİSİ
ABŞERON RAYONUNDA MƏCBURİ KÖÇKÜN AİLƏLƏRİ ÜÇÜN 7 MƏRTƏBƏLİ YAŞAYIŞ BİNASININ TİKİNTİSİ
AĞCABƏDİ ŞƏHƏRİNİN SU QƏBULEDİCİ QURĞULARININ, SU TƏCHİZATI VƏ KANALİZASİYA SİSTEMLƏRİNİN YENİDƏN QURULMASI
QOBUSTAN ŞƏHƏRİ 3 NÖMRƏLİ 624 ŞAGİRD YERLİK TAM ORTA MƏKTƏB