Müqavilə adı: Ağcəbədi şəhərinin su qəbuledici qurğularının, su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması

Sifarişçi: “Azərsu” Açıq Səhəmdar Cəmiyyəti

Podratçı: “T.T.Ş.-İNŞAAT MMC & Təmir Tıkıntı istehsal MMC” Birgə Müəssisəsi

Məsləhətçi: AYCO-ART-NKUK Assoc

İşin başlanma tarixi: 06.11.2016

İşin qurtarma tarixi: 31.05.2018