Sifarişçi: Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin
Tikinti quraşdırma işləri
İcraçı: “T.T.Ş-İnşaat” MMC
Layihənin icrası: 2013-cü il