Azərbaycan Hökumətinin büdcəsi ilə maliyyələşən, Azərbaycan Respublikası Ərazilərin Bərpası və Yenidən Qurulması üzrə Agentliyin sifarışı ilə «Oğuz və Zaqatala şəhərlərinin su və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması (II mərhələ)» işləri.
Su qəbuledici qurğuların, magistral su kəmərinin, istehsalat bazalarının, şəhərdaxili su və kanalizasiya sistemləri şəbəkələrinin, transformator yarımstansiyalarının tikintisi; 7 ədəd 250m3-luq, 1 ədəd 500m3-luq, 2 ədəd 600m3-luq və 1 ədəd 1000m3-luq su anbarlarının bərpası; və 1 ədəd 1000m3-lu q su anbarının tikintisi.