AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI XARİCİ İŞLƏR NAZİRLİYİ İLƏ BAĞLANILMIŞ MÜQAVİLƏLƏR

 

GÜRCÜSTAN RESPUBLİKASININ TBİLİSİ ŞƏHƏRİNDƏ “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SƏFİRLİK KOMPLEKSİNİN TİKİNTİSİ

 

TƏQDİMAT:

 

Obyektin tikintisi dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdir.

 

İşlər 2010-cu ilin İyul ayında başlanılmış və 2013-cü ilin İyul ayında istismara təhvil verilmişdir.

 

Müqavilənin dəyəri 11 075 498 manat

 

İcra olunan əsas işlər:

inzibati binanın, rezidensiya binasının, təsərrüfat blokunun, keçid məntəqəsinin, hasarın tikintisi işləri. Bütün binaların daxili və xarici tamamlama işləri, kommunikasiya xətlərinin çəkilişi, videomüşahidə sisteminin və internet şəbəkəsinin çəkilişi, mebellərin təchizi və quraşdırılması, ərazinin abadlıq işləri

 

Tikinti işlərinin icrasına 142 mütəxəssis və işçi qüvvəsi, 3 ədəd ekskavator, 1 ədəd traktor, 12 ədəd yük maşını, 2 ədəd yükqaldırıcı kran, 10 ədəd betonqarışdıran mikser cəlb olunmuşdur

 


XARİCİ İŞLƏR NAZİRLİYİNİN NİZAMİ RAYONU M. ƏLİYEV KÜÇ.30 ÜNVANINDAKI TƏSƏRRÜFAT SAHƏSİNDƏ KÖMƏKÇİ BİNALARIN TİKİNTİSİ

 

TƏQDİMAT:

 

Obyektin tikintisi dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdir. İşlər 2011-ci ilin Avqust ayında başlanılmış və 2014-cü ilin İyul ayında istismara təhvil verilmişdir.

 

İcra olunan əsas işlər:

 

3 mərtəbəli arxiv binasının, qazanxana binasının, gözətçi evi binasının, nəzarət buraxılış məntəqəsinn tikintisi işləri. Bütün binaların daxili və xarici tamamlama işləri, kommunikasiya xətlərinin çəkilişi, ərazinin abadlaşdırılması.

 

Tikinti işlərinin icrasına 122 mütəxəssis və işçi qüvvəsi, 3 ədəd ekskavator, 1 ədəd traktor, 10 ədəd yük maşını, 2 ədəd yükqaldırıcı kran, 10 ədəd betonqarışdıran mikser cəlb olunmuşdur

 


XARİCİ İŞLƏR NAZİRLİYİN Ş. QURBANOV KÜÇƏSİ 4 SAYLI ÜNVANDA YERLƏŞƏN İNZİBATİ BİNASININ DAM ÖRTÜYÜNÜN VƏ ƏLAVƏ İŞ OTAQLARININ ƏSASLI TƏMİRİ İŞLƏRİ

 

TƏQDİMAT:

 

Obyektin tikintisi dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdir. İşlər 2009-cu ilin Avqust ayında başlanılmış və 2010-cu ilin Aprel ayında başa çatdırıılmışdır.

 

İcra olunan əsas işlər:

Dam örtüyünün yenilənməsi işləri, əlavə otaqlarda daxili bəzək və tamamlama işləri, qapı və pəncərələrin yenilənməsi.

 

Tikinti işlərinin icrasına 78 mütəxəssis və işçi qüvvəsi, 5 ədəd yük maşını, 2 ədəd yükqaldırıcı kran cəlb olunmuşdur

 


BELARUSİYA RESPUBLİKASININ MİNSK ŞƏHƏRİNDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SƏFİRLİK KOMPLEKSİNİN TİKİNTİSİ

 

TƏQDİMAT:

 

Obyektin tikintisi dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilir.

 

İşlər 2011-ci ilin Dekabr ayında başlanılmış və davam edir.

 

Müqavilənin dəyəri 7 510 000 manat.

 

İcra olunan əsas işlər:

inzibati binanın, rezidensiya binasının, təsərrüfat blokunun, keçid məntəqəsinin, hasarın tikintisi işləri. Bütün binaların daxili və xarici tamamlama işləri, kommunikasiya xətlərinin çəkilişi, videomüşahidə sisteminin və internet şəbəkəsinin çəkilişi.

 

Tikinti işlərinin icrasına 137 mütəxəssis və işçi qüvvəsi, 3 ədəd ekskavator, 1 ədəd traktor, 11ədəd yük maşını, 2 ədəd yükqaldırıcı kran, 10 ədəd betonqarışdıran mikser cəlb olunmuşdur

 


 

Qazağıstan Respublİkasının Astana şəhərİndə Azərbaycan Respublİkasının səfİrlİk kompleksİnİn tİkİntİsİ İşlərİ

 

TƏQDİMAT:

 

Obyektin tikintisi dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilir.

 

İşlər 2012-ci ilin Oktyabr ayında başlanılmış və davam edir.

 

Müqavilənin dəyəri 9 558 000 manat

 

İcra olunan əsas işlər:

inzibati binanın, rezidensiya binasının, təsərrüfat blokunun, keçid məntəqəsinin, hasarın tikintisi işləri. Bütün binaların daxili və xarici tamamlama işləri, kommunikasiya xətlərinin çəkilişi, videomüşahidə sisteminin və internet şəbəkəsinin çəkilişi.

 

Tikinti işlərinin icrasına 160 mütəxəssis və işçi qüvvəsi, 3 ədəd ekskavator, 1 ədəd traktor, 12 ədəd yük maşını, 2 ədəd yükqaldırıcı kran, 10 ədəd betonqarışdıran mikser, 4 ədəd svay vuran texnika cəlb olunmuşdur

 


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI XARİCİ İŞLƏR NAZİRLİYİNİN Ş. QURBANOV KÜÇƏSİ 4 SAYLI ÜNVANDA YERLƏŞƏN İNZİBATİ BİNASININ İŞ OTAQLARININ ƏSASLI TƏMİRİ

 

TƏQDİMAT:

Obyektin tikintisi dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdir. İşlər 2011-ci ilin Oktyabr ayında başlanılmış və 2014-cü ilin Aprel ayında başa çatdırıılmışdır.

 

İcra olunan əsas işlər:

 

Otaqlarda daxili bəzək və tamamlama işləri, qapı və pəncərələrin yenilənməsi, mebellərin təchizi və quraşdırlması, sanqovşaqların yenilənməsi, muzeyin yenilənməsi

 

Tikinti işlərinin icrasına 120 mütəxəssis və işçi qüvvəsi, 5 ədəd yük maşını, 2 ədəd yükqaldırıcı kran cəlb olunmuşdur