Gürcüstan Respublikasında səfirlik kompleksinin tikintisi
ÖZBƏKSTANDA AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİNİN BİNASININ TİKİNTİSİ
2010-2014-CÜ İLLƏR ƏRZİNDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI XARİCİ İŞLƏR NAZİRLİYİ İLƏ BAĞLANILMIŞ TİKİNTİSİ TAMAMLANMIŞ VƏ DAVAM EDƏN MÜQAVİLƏLƏR
KÜRDƏMIR RAYONUNDA 16-CI VƏ 19-CU TƏSƏRRÜFATLARARASI KANALLARININ GIRDMANÇAYIN VƏ AĞSUÇAYIN SEL SULARINDAN MÜHAFIZƏSI.(2008 -2010)
AĞDAM RAYONUNUN QUZANLI QƏSƏBƏSİNDƏ OLİMPİYA İDMAN KOMPLEKSİNİN TİKİNTİSİ. (2006-2008)
OĞUZ-QƏBƏLƏ-BAKI SU XƏTTİ LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ SUQƏBULEDİCİ QURĞULARIN TİKİNTİSİ (2009-2010).a
AZƏRBAYCAN TEXNİKİ UNİVERSİTETİNİN BİNASININ FASADININ BƏRPASI VƏ TƏMİZLƏNMƏSİ.(2007-2008)
GÖYÇAY RAYON MƏRKƏZİNDƏ SU QURĞULARININ TİKİNTİSİ.(2008-2009)
BAKI ŞƏHƏRİ, SABUNÇU RAYONUNUN RAMANI YAŞAYIŞ QƏSƏBƏSİNİN YOL-KÜÇƏ ŞƏBƏKƏSİNİN TİKİNTİSİ.(2007-2007)
GORANBOY RAYONU ƏRAZİSİNDƏ MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏR ÜÇÜN SALINAN 596 AİLƏLİK YENİ QƏSƏBƏDƏ 74 ƏDƏD YAŞAYIŞ EVİNİN VƏ 15 SİNİFLİK ORTA MƏKTƏBİN QAZANXANA İLƏ BİRLİKDƏ TİKİNTİSİ
BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONUNDA 1296 ŞAGİRDLİK 59 №Lİ ORTA MƏKTƏBİN TİKİNTİSİ VƏ MÖVCUD KORPUSUN TƏMİRİ.(2005-2007)
ŞAMAXI ŞƏHƏRİNDƏ HEYDƏR ƏLİYEV ADİNA PARKİN YENİDƏN QURULMASI
FÜZULİ RAYONU ƏRAZİSİNDƏ 3№-Lİ YENİ YAŞAYIŞ QƏSƏBƏSİNDƏ 202 ƏDƏD YAŞAYIŞ EVLƏRİNİN YOL ŞƏBƏKƏSİNİN TİKİNTİSİ.(2007-2007)
SUMQAYIT ŞƏHƏR MALİYYƏ İDARƏSİNİN İNZİBATİ BİNASININ TİKİNTİSİ.(2008-2009)
2009-2010 FÜZULİ RAYONUNUN HORADİZ ŞƏHƏRİNDƏ OLİMPİYA İDMAN KOMPLEKSİNİN TİKİNTİSİ
BAKI ŞƏHƏRİ, AZƏRBAYCAN DÖVLƏT RƏSSAMLIQ AKADEMİYASI BİNASININ TƏMİRİ.(2009-2010)
OĞUZ ŞƏHƏRİNDƏ SU VƏ KANALİZASİYA SİSTEMLƏRİNİN YENİDƏN QURULMASI (1 MƏRHƏLƏ) İŞLƏRİ 2010-2012
OĞUZ VƏ ZAQATALA ŞƏHƏRLƏRİNİN SU VƏ KANALİZASİYA SİSTEMLƏRİNİN YENİDƏN QURULMASI (II MƏRHƏLƏ) 2011-2012
BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONUNDAKI 204 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN TƏMİRİ
İMİŞLİ ŞƏHƏRİNİN SU TƏCHİZATI VƏ KANALİZASİYA ŞƏBƏKƏLƏRİNİN YENİDƏN QURULMASI 2009-2013
ŞƏMKİR ŞƏHƏRİNDƏ 100 YERLİK KÖRPƏLƏR EVİ-UŞAQ BAĞÇASI
MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ ƏRAZİSİNDƏ 594 MƏCBURİ KÖÇKÜN AİLƏSİ ÜÇÜN ZƏRURİ SOSİAL-TEXNİKİ İNFRASTRUKTURU OLAN YENİ YAŞAYIŞ MƏHƏLLƏSİNDƏ 9 MƏRTƏBƏLİ 54 MƏNZİLLİ 2№-Lİ YAŞAYIŞ BİNASININ TİKİNTİSİ
ABŞERON RAYONUNDA MƏCBURİ KÖÇKÜN AİLƏLƏRİ ÜÇÜN 7 MƏRTƏBƏLİ YAŞAYIŞ BİNASININ TİKİNTİSİ
AĞCABƏDİ ŞƏHƏRİNİN SU QƏBULEDİCİ QURĞULARININ, SU TƏCHİZATI VƏ KANALİZASİYA SİSTEMLƏRİNİN YENİDƏN QURULMASI
QOBUSTAN ŞƏHƏRİ 3 NÖMRƏLİ 624 ŞAGİRD YERLİK TAM ORTA MƏKTƏB
2010-2014-cü illər ərzində Azərbaycan Respublikası Ərazilərin Bərpası və Yenidənqurulması üzrə Agentlik ilə bağlanılmış tikintisi tamamlanmış və davam edən müqavilələr
2010-2014-cü illər ərzində Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu ilə bağlanılmış tikintisi tamamlanmış və davam edən müqavilələr
2010-2014-cü illər ərzində Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi ilə bağlanılmış tikintisi tamamlanmış və davam edən müqavilələr